Klimaatvriendelijk produceren – Buro Hans

Buro Hans is partner van Climatepartner.

Waar wij zoveel mogelijk opdrachten en de daaraan gerelateerde Co2 uitstoot in de gehele grafische productieketen compenseren.

Onze 'groene' missie

Je kunt er niet meer onderuit, het klimaat drukt een behoorlijke stempel op de mensheid. Er is al genoeg over geschreven in de media, en dat zal ook nog wel een paar keer meer gebeuren.

Als (klein) bedrijf bewegen we ons binnen het denkraam wat onze footprint is en hoe we dit kunnen verminderen, en vooral hoe we invloed kunnen uitoefenen in het leveren van Co2 gecompenseerde producten. Hier lees je hoe we tot deze veranderende werkwijze zijn gekomen.

Buro Hans werkt vanuit huis. Het verminderen van onze Co2 uitstoot begint met dat wij energie neutraal werken vanaf september 2022. Onze energie die we verbruiken komt rechtstreeks van de zon. Per jaar vangen wij gemiddeld 10.000 liter regenwater af. Wij zetten dit weer in voor de toiletten, wasmachines en douche. Wat over blijft gebruiken wij voor onze tuin. We scheiden afval, en zorgen dat we zo weinig mogelijk chemisch afval genereren en afvoeren.

Onze motivatie

We pakken eerder de fiets en laten de auto staan. Ook voor ritjes meer dan 10 KM. We houden van groen en zijn erg betrokken met het milieu. Daarnaast consumeren we biologisch van lokale boeren, die geen bestrijdingsmiddelen gebruiken die insecten vernietigen. Vlees eten we zelden, en zijn overgestapt op alternatieven.

Waarschijnlijk denk je, wat heeft dit met Buro Hans te maken. Alles! Het is onze leefwijze, dit is wie we zijn en hoe we vanuit dit denken de lijn willen doortrekken naar onze business en dienstverlening. 

De volgende stap was hoe we deze denkrichting door konden trekken naar ons bedrijf en onze dienstverlening. De centrale vraag was: hoe kunnen we nu zorgen dat we in de hele productieketen de Co2 uitstoot kunnen compenseren en minimaliseren? En wat betekent dit voor de impact op onze dienstverlening en voor onze klanten. 

De impact op onze dienstverlening is zodanig dat wij periodiek in gesprek zijn met onze leveranciers om onze denkwijze te ondersteunen en blijvend te actualiseren.

Denk hierbij aan vervanging van belastende toevoegingsmiddelen die gebruikt worden tijden het drukproces. Er zijn tegenwoordig toevoegingen die op biologische basis dezelfde en zelfs betere werking hebben. Of wat te denken aan inkten die als basis een biologisch olie en pigmenten bevatten. 

Ook zijn wij aan het onderzoeken met een van onze leveranciers om gebruikte materialen her te gebruiken, het zogenaamde Re-print productieproces. 

We blijven ons op deze manier door ontwikkelen.

Een praktijk voorbeeld

Als voorbeeld heb ik onderstaand een productie genomen die wij voor één van onze klanten begeleiden. Het betreft hier een krant van 16 pagina’s met een oplage van 22.000 ex.

De stappen in de keten zijn als volgt: 
1) ontwerp van de krant (energie)
2) papierfabricage + energie + water
3) drukken + energie
4) sealen (biofolie) + energie
5) transport (*)

Deze productie van de krant bestaat dus uit vijf fases. 

ClimatePartner heeft een calculator die zeer nauwkeurig berekend wat de Co2 uitstoot zou zijn en wat de compensatie zou moeten worden. (in €). 

Samen met onze klant maken we dit inzichtelijk. Hieruit volgt een compensatie. Laten we zeggen een totaal van € 150,- ex btw. Het bedrag wordt vervolgens gefactureerd en afgedragen aan ClimatePartner. Als klant kun je kiezen aan welk project je deze 150,- wilt besteden.

Bij iedere project krijg je als klant een unieke code en digitale banner die je vervolgens weer kunt inzetten in je communicatiemiddelen.

Heb je interesse in het compenseren van jouw project? Stuur een mail of bel.

Bekijk hier de krant.