moetiknaardedokter – Buro Hans

Landelijke campagne voor de App: 'MOET IK NAAR DE DOKTOR?'

De campagne richt zich tot alle huisartsposten (HAP) in Nederland. Buro Hans heeft zorg gedragen voor de technische uitvoering op het vlak van dtp, drukwerk en verspreiding. 

Landelijke campagne voor de App:
'MOET IK NAAR DE DOKTOR?'

De campagne richt zich tot alle huisartsposten (HAP) in Nederland. Buro Hans heeft zorg gedragen voor de technische uitvoering op het vlak van dtp, drukwerk en verspreiding.